Pro správný výběr stavební firmy nabízející moderní úsporné ekonomické stavby není typicky specifický žádný faktor, který by byl pro budoucí uživatele tím zásadním a určujícím. Proto, abychom byli s konečnou stavbou rodinného domu spokojeni, je prioritní dobře se informovat na dodavatele stavby. Stavební firmy v současnosti nabízejí komplexním stavební služby - od zpracování projektu až k vydání kolaudačního rozhodnutí – budování základů stavby, přes hrubou stavbu ukončenou střešní konstrukcí, a hromosvodem, vnitřní povrchové práce, zateplení budov, výplně otvorů, rozvody elektroinstalace, rozvody vody, plynu a kanalizace, na které navazují dokončovací práce.

Před začátkem stavebních prací

Před začátkem stavebních prací bude sepsána smlouva o dílo, kde je přesně definován předmět díla, tj. položky které dílo obsahuje a které nikoliv, jakékoliv změny budou zaznamenávány ve stavebním deníku a podepsány oběma stranami. Většina prací se při realizaci ekonomické stavby řídí vlastními zdroji stavební firmy - developera. Jen na některé specifické práce si po dohodě s investorem sjednává subdodavatele (okna, dveře zvláštní strojní zařízení, specifické materiály). I v jiných fázích přípravy a realizace stavby záleží vždy na dohodě obou stran, tj. stavebníků (stavební firmy, developeři, subdodavatelé) a investorů.
Velikost firmy má také vliv na každou zakázku, kterou většinou řídí samotní majitelé firmy. Ze zkušeností se dnes běžně uplatňuje k zákazníkům individuální přístup. Jednotlivé zakázky jsou v dnešní době schopni realizovat od zprostředkování nákupu pozemku, až po samotnou výstavbu, včetně tvorby projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení.
Některé stavební firmy komplexně vypracovávají podrobný položkový rozpočet, až po vlastní realizaci a kolaudaci ekonomické stavby, přičemž samotný způsob výstavby rodinného domu je daný především finančními, časovými a odborně zdatnými možnostmi zadavatele stavby.

Komunikace

Větší dodavatelé stavebních projektů ekonomických staveb vlastní webové stránky s administračním rozhraním, kde každý zájemce může sledovat stav vlastního projektu a jednotlivé postupy konzultovat s poradci stavební firmy. Často je připraveno i informační fórum, kde můžete sami svými zkušenostmi poradit ostatním a vznikne vztah důvěry, jednotlivé změny, kterých je vždy dost, se řeší otevřeně a konstruktivně na kontrolních dnech stavby. Průběh výstavby je pečlivě zaznamenáván ve stavebním deníku, který vede zhotovitel. Pokud stavebník (investor) nemá příslušné odborné znalosti a chce mít jistotu, že je ekonomická stavba prováděna kvalitně a podle projektové dokumentace, má možnost se nechat vůči zhotoviteli zastupovat nezávislým odborným pracovníkem - tzv. stavebním (technickým) dozorem.

Nebráníme se kombinovanému způsobu stavby, pracujeme tak, že od nás získáte podrobný rozpis stavebních prací a Vy se rozhodnete, které práce provedeme my, nebo si zajistíte sami.

Zkušenosti s ekonomickými stavbami tzv. „na klíč“

Při výstavbě rodinného domu tzv. "na klíč" se dodavatel zaručuje za komplexnost dodávek, jejich vzájemnou provázanost, korektní jednání a odpovědnost za provedené dílo. Zároveň stavebníkovi (investorovi) nabízí potřebné záruky na provedení díla, v řádu okolo 36 měsíců.
Ze zkušeností realizací ekonomických staveb se může stát, že stavební investor tlačí zhotovitele (stavební firmu) do úspor a snižování ceny oproti naplánovanému projektu. To má za následek snižování kvality provedených prací a následná nespokojenost s dodavatelem stavby.
Doporučujeme proto, v počáteční fázi se dostatečně informovat na stavební firmu, která má stavbu realizovat a zajistit si na celou stavbu, případně její části (např. hrubou stavbu), pevnou cenu za dílo, dostatečný termín plnění a garance za kvalitu provedení. Odpadne tak nepříjemná kontrola výměr pozemku a samotných prací, ovšem nad rámec smluvní ceny.

 

Projďete se po novém rodinném domě prostřednictvím video záznamu, který jsme pro vás připravili.

Zajímavé odkazy

Často kladené otázky a odpovědi v diskuzích o ekonomických stavbách:

 

Diskuze o ekonomických stavbách a výstavbě úsporných domů:

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak je zabezpečen stavební materiál po dobu stavby.Jde mi o to,zda když ze stavby ukradnou zloději nějaké vybavení nebo materiál,jestli platí náhradu zákazník,nebo je Vaše společnost pro tyto účely nějak pojištěná.

Re: pro stavbu se vždy uzavírá pojistka.

Chtěl bych se zeptat, zda stavíte i tzv. pasivní domy, a zda je u těchto potřeba nějaké vytápění, třeba tepelné čerpadlo.

Re: stavíme i pasivní domy. U pasivních domů se nejčastěji využívá k vytápění tepelné čerpadlo s rekuperací.

Dobrý den,
uvažuji o stavbě rodinného domu. Ještě nejsem rozhodnut jestli zvolím montovanou dřevostavbu nebo dům zděný.Jaký garantujete termín zhotovení stavby od předání pozemku?

Re: Doba výstavby se pohybuje okolo 8 měsíců. Pokud využijete námi nabízený představební servis (individuelní řešení domu, zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a příprava financování stavby), počítejte s dobou přípravy 6 měsíců. Celkem tedy od rozhodnutí stavět do nastěhování s dobou 14 měsíců. Tato doba může být s ohledem na zvolenou kombinaci našich programů zkrácena až na 10 měsíců.

Dobrý den, jsme 5-ti člena rodina cizinců s trvalým pobytem na území ČR, bydlíme v pronajmu, platíme dost, děti jsou docela velké,a přemýšlíme nad tím, proč bychom platily peníze někomu a nevlastnit svůj dům,nebo být.Proto mam dotaz: jaké šance máme my postavit dům s vaši pomoci,když vlastni peníze nemáme,a měsíčně dostáváme něco kolem 45000kč.

Re: věřím, že pro vás vhodné řešení najdeme. Jako první věc doporučuji zkusit najít pozemek, který by vyhovoval vašemu zadání. Následně navrhuji schůzku, na které bychom probrali možnosti financování, stavby domu a dohodli se na vhodném postupu při nákupu pozemku. Schůzku je možné dohodnout telefonicky. K první schůzce potřebujete pouze základní informace o Vašem pozemku a Vaši základní představu o domě. Na našem společném jednání probereme Vaši představu o Vašem budoucím rodinném domě, možnostech naší spolupráce a představíme Vám nabídku našich programů.

Dobrý den, je nutné, pokud budu mít v domě podlahové vytápění, mrazuvzdornou dlažbu ? A je nějaký rozdíl mezi její sílou 8-10 mm ?

Re: na podlahové vytápění se mrazuvzdorná dlažba nemusí dávat. Pro pokládku je vhodná dlažba, která splňuje parametry pro podlahové vytápění. Důležité je použít flexibilní lepidla pod dlažbu, tedy lepidla, která jsou opět určena pro podlahové vytápění. Tloušťka dlažby je dle druhu použité dlažby. Tloušťky se pohybují od 6 do 11,5 mm.